TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM HOA NĂM HỌC 2021 - 2022

1. Tên gọi: TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM HOA

2. Địa chỉ:  xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

3. Quá trình hình thành:

       Trường được thành lập theo Quyết định số 4513/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn từ việc sáp nhập 3 trường tiểu học: TH Sơn Thủy, TH Sơn Phúc và TH Sơn Mai

        Trường thuộc xã Kim Hoa - một xã được sáp nhập đầu năm 2020 từ 3 xã Sơn Thủy, Sơn Phúc và Sơn Mai

        Trường gồm có 4 điểm: Điểm 1 đặt tại thôn Trung Thủy, điểm 2 đặt tại thôm Kim Sơn, điểm 3 đặt tại thôm Minh Giang và điểm 4 đặt tại thôn Kim Lĩnh

4. Trang thông tin điện tử

          thkimhoa.huongson,edu 

5. Hiệu trưởng: Bà Trần Thị Mỹ Bình

- Điện thoại: 0912 347 438

- Email: binh478@gmail.com

- Các Phó hiệu trường: bà Nguyễn Thị Nhàn, ông Đặng Đình Huấn

6. Các tổ chức đoàn thế

+ Tổng số CB,GV,NV: 42 người (Trần Thị Mỹ Bình, Nguyễn Thị Nhàn, Đặng Đình Huấn, Phan Thị Hồng Chuyên, Trần Thị Minh Thu, Đoàn Thị Liệu, Đoàn Thị Thu Hồng,  Lê Thị Hòa, Trần Thị Thu Hòa, Bùi Thị Bích Thìn, Bùi Thị Mai Phương,Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Thị Lành, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Đoàn Thị Thúy Hằng, Phan Thị Thương, Thái Thị Bích Hà, Thái Trường Nam, Đoàn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hương, Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Mơ, Thái Ngọc Cường, Nguyễn Thị Điệp, Phan Trí Dũng, Uông Thị Hoa, Võ Thị Mỹ Hạnh, Võ Thị Xuân Sương, Trần Khánh Dưỡng, Nguyễn Lý Hoàn, Hà Thị Hòa, Trần Thị Thúy Hằng, Đào Thị Hồng Sen, Nguyễn Cao Cường, Lê Việt Hưng Lương Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phan Thị Hồng Nhạn,  Đoàn Thị Thương, Nguyễn Thị Lan Hương)

+ Chi bộ gồm 38 đảng viên

+ Công đoàn gòm 42 đoàn viên

+ Liên đội gồm 24 lớp với 641 học sinh  

+ Trường có 4 tổ: 3 tổ chuyên môn (Tổ 1-2; Tổ 3, Tổ 4-5) và 1 tổ hành chính

                                                                              Ngày 5 tháng 9 năm 2021

                                                                                          NGUYỄN THỊ NHÀN - PHT

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM HOA NĂM HỌC 2020 - 2021

1. Tên gọi: TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM HOA

2. Địa chỉ:  xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

3. Quá trình hình thành:

       Trường được thành lập theo Quyết định số 4513/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn từ việc sáp nhập 3 trường tiểu học: TH Sơn Thủy, TH Sơn Phúc và TH Sơn Mai

        Trường thuộc xã Kim Hoa - một xã được sáp nhập đầu năm 2020 từ 3 xã Sơn Thủy, Sơn Phúc và Sơn Mai

        Trường gồm có 4 điểm: Điểm 1 đặt tại thôn Trung Thủy, điểm 2 đặt tại thôm Kim Sơn, điểm 3 đặt tại thôm Minh Giang và điểm 4 đặt tại thôn Kim Lĩnh

4. Trang thông tin điện tử

          thkimhoa.huongson,edu 

5. Hiệu trưởng: Bà Trần Thị Mỹ Bình

- Điện thoại: 0912 347 438

- Email: binh478@gmail.com

- Các Phó hiệu trường: bà Phạm Thị Bích Luận, bà Nguyễn Thị Nhàn, ông Đặng Đình Huấn

6. Các tổ chức đoàn thế

+ Tổng số CB,GV,NV: 43 người (Trần Thị Mỹ Bình, Phạm Thị bích Luận, Nguyễn Thị Nhàn, Đặng Đình Huấn, Phan Thị Hồng Chuyên, Trần Thị Minh Thu, Đoàn Thị Liệu, Đoàn Thị Thu Hồng,  Lê Thị Hòa, Trần Thị Thu Hòa, Bùi Thị Bích Thìn, Bùi Thị Mai Phương,Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Thị Lành, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Đoàn Thị Thúy Hằng, Phan Thị Thương, Thái Thị Bích Hà, Thái Trường Nam, Đoàn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Đào, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Thị Hằng, Thái Ngọc Cường, Nguyễn Thị Điệp, Phan TRí Dũng, Uông THị Hoa, Võ Thị Mỹ Hạnh, Võ Thị Xuân Sương, Nguyễn Thị Vinh, Trần Khánh Dưỡng, Nguyễn Lý Hoàn, Hà Thị Hòa, Trần Thị Thúy Hằng, Đào Thị Hồng Sen, Đào Việt Phú, Lê Việt Hưng, Lương Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phan Thị Hồng Nhạn, Bùi Thị BÍch Loan, Trần Hồng Gái, Nguyễn Thị Lan Hương)

+ Chi bộ gồm 37 đảng viên

+ Công đoàn gòm 43 đoàn viên

+ Liên đội gồm 23 lớp với 589 học sinh (trong đó có 1 lớp ghép 4-5 tại điểm 4)

+ Trường có 4 tổ: 3 tổ chuyên môn (Tổ 1, Tổ 2,3, Tổ 4,5) và 1 tổ hành chính

                                                                              Ngày 5 tháng 9 năm 2020

                                                                                          NGUYỄN THỊ NHÀN - PHT

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THỦY NĂM HỌC 2019-2020

1. Tên gọi: TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THỦY

2. Địa chỉ: Thôn Trung Thủy, xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

3. Quá trình hình thành:

       Trường được thành lập từ năm 1946 ban đầu chỉ có 2 lớp học với 2 giáo viên qua nhiều lần thay tên trường và địa điểm đến năm 1992 trường được tách ra từ trường cấp 1, cấp 2 Sơn Thuỷ. 

      Tháng 5 năm 2005 trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1.

      Tháng 6 năm 2011 trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2. 

     Tháng 6 Năm 2016 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2 sau 5 năm

       Năm học 2018 - 2019 trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 (đánh giá ngoài) 

4. Email 

          hth-huongson-thsonthuy@edu.viettel.vn  

         Website: thsonthuy.huongson,edu 

5. Hiệu trưởng

Hà Thị Thoải

- Điện thoại: 0936 415 443

-Email: hathithoai@gmail.com

6. Các tổ chức đoàn thế

+ Tổng số CB,GV,NV: 19 người

+ Chi bộ gồm 16 đảng viên

+ Công đoàn gòm 19 đoàn viên

Liên đội gồm 10 lớp với 283 học sinh

+ Trường có 3 tổ: 2 tổ chuyên môn và 1 tổ hành chính

Tổ trưởng tổ 1-2-3: Thái Thị Bích Hà

Tổ trưởng tổ 4-5: Nguyến Thị Đào

Tổ trưởng tổ hành chính: Phan Thị Hồng Nhạn

7. CSVC - TBDH:

- Trường gồm một điểm trường với diện tích 9236m2

- Trường có 10 phòng học, 12 phòng chức năng, bếp ăn bán trú, bàn ghế đúng chuẩn

- Sân chi bãi tập đảm bảo cho học sinh vui chơi học tập

                                                                                   Ngày 5 tháng 9 năm 2019

                                                                                      NGUYỄN THỊ NHÀN - PHT

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THỦY NĂM HỌC 2018-2019

1. Tên gọi: TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THỦY

2. Địa chỉ: Thôn Trung Thủy, xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

3. Quá trình hình thành:

       Trường được thành lập từ năm 1946 ban đầu chỉ có 2 lớp học với 2 giáo viên qua nhiều lần thay tên trường và địa điểm đến năm 1992 trường được tách ra từ trường cấp 1, cấp 2 Sơn Thuỷ. 

      Tháng 5 năm 2005 trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1.

      Tháng 6 năm 2011 trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2. 

     Tháng 6 Năm 2016 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2 sau 5 năm

4. Email 

          hth-huongson-thsonthuy@edu.viettel.vn  

         Website: thsonthuy.huongson,edu 

5. Hiệu trưởng

Hà Thị Thoải

- Điện thoại: 0936 415 443

-Email: hathithoai@gmail.com

6. Các tổ chức đoàn thế

+ Tổng số CB,GV,NV: 20 người

+ Chi bộ gồm 16 đảng viên

+ Công đoàn gòm 20 đoàn viên

Liên đội gồm 10 lớp với 280 học sinh

+ Trường có 3 tổ: 2 tổ chuyên môn và 1 tổ hành chính

Tổ trưởng tổ 1-2-3: Thái Thị Bích Hà

Tổ trưởng tổ 4-5: Nguyến Thị Đào

Tổ trưởng tổ hành chính: Phan Thị Hồng Nhạn

7. CSVC - TBDH:

- Trường gồm một điểm trường với diện tích 9236m2

- Trường có 10 phòng học, 12 phòng chức năng, bếp ăn bán trú, bàn ghế đúng chuẩn

- Sân chi bãi tập đảm bảo cho học sinh vui chơi học tập

                                                                                   Ngày 5 tháng 9 năm 2018

                                                                                      NGUYỄN THỊ NHÀN - PHT