Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 09 : 838
  • 18 x 5 27 x 6 64 x 3 Ki?m tra bài cu: Đặt tính rồi tính Tấm bìa này có 6 chấm trònBài mới:Th? nm ngày 9 tháng 10 nam 2014 Môn: Toán Baøi: Bảng chia 6 6 x 1 = 66 : 6 = 16 x 2 = 1212 : 6 = 26 x 3 = 1818 : 6 = 36 : 6 = 112 : 6 = ...
  • Tự chọn (Dạy Vệ sinh môi trường)Bài 5 : một số con vật trung gian truyền bệnh sử dụng nhà vệ sinh đúng cáchI / Mục tiêu : 1/Kiến thức : - Kể được tên một số bệnh do ruồi ,muỗi ,chuột gây ra -Xác định được môi ...
  • Tấm bìa này có 6 chấm trònBài mới:Th? nm ngày 9 tháng 10 nam 2014 Môn: Toán Baøi: Bảng chia 6 6 x 1 = 66 : 6 = 16 x 2 = 1212 : 6 = 26 x 3 = 1818 : 6 = 36 : 6 = 112 : 6 = 218 : 6 = 324 : 6 = 30 : 6 = 36 : 6 =42 : 6 =48 ...
  • Chào mừng quý thầy cô giáo về thăm lớp dự giờ lớp 5ATRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THñyMôn : Địa líBài: Châu Phi ( tiết 1) Giáo viên: TrÇn ThÞ Thanh HuyÒnThứ ba, ngày 4 tháng 3 năm 2014Địa líBài 23: Châu Phi1. Vị trí địa lí, giới hạnLược đồ các châu lục và ...
Tài nguyên