Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 839
  • Kiểm tra bài cũ :1- Tại quyết định mở chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 nhằm mục đích gì?Ta mở chiến dịch Biên giới nhằm giải phóng một phần Biên giới,củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc,khai thông đường liên lạc Quốc tế.2- Nªu ý nghÜa cña ...
  • BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬMôn : Lịch Sử 5Người thực hiện : Trần Thị Thanh HuyềnBÀI 6: QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚCLịch Sử:Thứ 6 ngày 17 tháng 10 năm 2014Lịch Sử: QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚCThứ 6 ngày 17 tháng 10 năm 2014QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG ...
Tài nguyên