Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 09 : 838
  • Chào mừng quý thầy cô giáo về dự giờ lớp 5BMÔN TOÁNThứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2015 ToánÔn tập về số tự nhiên Bài 1. a) Đọc các số: 700 815 ; 975 806 ; 5 723 600 ; 472 036 953 b) Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số trên.Thứ ...
  • Chào mừng quý thầy cô giáo về dự giờ lớp 5BMÔN TOÁNThứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2015 ToánÔn tập về số tự nhiên Bài 1. a) Đọc các số: 700 815 ; 975 806 ; 5 723 600 ; 472 036 953 b) Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số trên.Thứ ...
  • Thể tích hình hộp chữ nhậta) Ví dụ : Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm và chiều cao 10cm20cm16cm10cm1cm1cm Mỗi lớp có : 20x16=320(hình lập phương 1cm3). Sau khi xếp 10 lớp hình lập ...
Tài nguyên