Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 09 : 837
 • 1. She is going …………………………. Halong Bay.A. visiting B. visit C. to visit D. is visiting2.. He plays soccer____________ his free time.A. at B. on C. in D. after 3. _________ is the weather like in the spring?A. What B. When C. Where D.Which 4 . It’s ...
 • STTIDHọ và tênKhốiLớpVòngĐiểm187665502Le Anh Hieu [Kết quả]66a144030287669501nguyenthithuan [Kết quả]66b144000390083051dinh thi h thuong [Kết quả]66a143950489124081nguyenvananh [Kết quả]6B143900590082678phan ...
 • Tiểu học Kim ĐồngTên HS: ……………………...........Lớp : ………….ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NẮM HỌC 2012 - 2013MÔN : TOÁN – LỚP 2Thời gian : 40 phútĐiểm:ký của giám thị:ký của giám khảo:1. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a) 78 ; 79 ; 80 ; ...
 • ĐỀ ÔN TOÁN LỚP 2 CUỐI HK2(2014 – 2015)Bài 1: Viết các số thích hợp vào chỗ trống.216; 217; 228; ..........; ..............;310; 320; 330; ..........; ...............;2/ Các số : 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết các ó sau từ bé đến lớn: 37, 28, 39, ...
 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN – TIẾNG VIỆT HKI LỚP 2NĂM HỌC: 2014 - 2015A. TOÁN: 2. Viết các số sau: 23; 14; 35; 86; 47; 90.a) Theo thứ tự giảm dần:..............................b) Theo thứ tự tăng dần: …………………. 3. a) Điền số vào chỗ chấm:1 dm = … ...
 • Đề kiểm tra Tiếng việt lớp 2Những đoạn văn tả cảnh đặc sắcBài làm 1(Tả hoàng hôn trên sông)Ánh nắng cuối cùng luyến tiếc rời bỏ ngàn lá xanh bên kia bờ, vạn vật trở nên buồn buồn trong bóng hoàng hôn. Trên không, vài con cò về tổ trễ đập nhanh đôi ...
 • Đề kiểm tra đọc lần 2. Lớp 2Đề 1: Đọc đoạn 1 của bài: sáng kiến của bé Hà.( Sách Tiếng việt trang 78)Trả lời câu hỏi: Bé hà có sáng kiến gì?Đề 2: Đọc đoạn 1, 2 của bài: Bà cháu.( Sách Tiếng việt trang 86)Trả lời câu hỏi: Trước khi gặp cô ...
 • ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI KHỐI 3NĂM HỌC 2010 – 2011. TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN KIM 2Môn : Tiếng Việt. Thời gian : 60 phútBài 1( 3 điểm ) Điền vào chỗ trống “ ch hay tr” Những ánh ......ớp bạc phếch , ........ói loà . Mưa rơi lác đác rồi ...
 • Đề kiểm tra đọc khối 4 – học kì 2Đọc thuộc lòng 4 khổ thơ đầu của bài thơ “ Chuyện cổ tích về loài người” Trả lời câu hỏi: Trong câu chuyện cổ tích này, ai là người được sinh ra đầu tiên ?Đọc đoạn 1 và đoạn 2 bài : Trống ...
 • ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC CUỐI HỌC KÌ 1 – KHỐI 4NĂM HỌC 2013 - 2014Đọc đoạn 1 và đoạn 2 bài “ Ông Trạng thả diều” Trang 104. Trả lời câu hỏi : Tìm những chi tiết nói lên tư chất của Nguyễn Hiền ?Đọc đoạn 3 bài “ Ông Trạng thả diều” Trang 104. Trả lời câu ...
 • Đề kiểm tra đọc lần 1 năm học 2013-2014Đọc đoạn từ “Trong năm học tới đây đến…học tập của các em” bài Thư gửi các học sinh (trang 5)Câu hỏi: - HS có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết đất nước? 2. Đọc đoạn từ “ Có lẽ bắt đầu ….đến ...
 • Thăm số 1 Đọc đoạn 1bài Thái sư Trần Thủ Độ ( Từ Trần Thủ Độ …. ông mới tha cho) Câu hỏi: - Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì? Thăm số 2 Đọc đoạn 2 bài Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng.Câu hỏi: - Việc làm ...
Tài nguyên