Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 09 : 837
  • Tiểu học Kim ĐồngTên HS: ……………………...........Lớp : ………….ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NẮM HỌC 2012 - 2013MÔN : TOÁN – LỚP 2Thời gian : 40 phútĐiểm:ký của giám thị:ký của giám khảo:1. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a) 78 ; 79 ; 80 ; ...
  • ĐỀ ÔN TOÁN LỚP 2 CUỐI HK2(2014 – 2015)Bài 1: Viết các số thích hợp vào chỗ trống.216; 217; 228; ..........; ..............;310; 320; 330; ..........; ...............;2/ Các số : 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết các ó sau từ bé đến lớn: 37, 28, 39, ...
  • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN – TIẾNG VIỆT HKI LỚP 2NĂM HỌC: 2014 - 2015A. TOÁN: 2. Viết các số sau: 23; 14; 35; 86; 47; 90.a) Theo thứ tự giảm dần:..............................b) Theo thứ tự tăng dần: …………………. 3. a) Điền số vào chỗ chấm:1 dm = … ...
Tài nguyên