Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 09 : 838
  • Đề kiểm tra đọc khối 4 – học kì 2Đọc thuộc lòng 4 khổ thơ đầu của bài thơ “ Chuyện cổ tích về loài người” Trả lời câu hỏi: Trong câu chuyện cổ tích này, ai là người được sinh ra đầu tiên ?Đọc đoạn 1 và đoạn 2 bài : Trống ...
  • ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC CUỐI HỌC KÌ 1 – KHỐI 4NĂM HỌC 2013 - 2014Đọc đoạn 1 và đoạn 2 bài “ Ông Trạng thả diều” Trang 104. Trả lời câu hỏi : Tìm những chi tiết nói lên tư chất của Nguyễn Hiền ?Đọc đoạn 3 bài “ Ông Trạng thả diều” Trang 104. Trả lời câu ...
Tài nguyên