Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 09 : 837
  • Đề kiểm tra đọc lần 1 năm học 2013-2014Đọc đoạn từ “Trong năm học tới đây đến…học tập của các em” bài Thư gửi các học sinh (trang 5)Câu hỏi: - HS có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết đất nước? 2. Đọc đoạn từ “ Có lẽ bắt đầu ….đến ...
  • Thăm số 1 Đọc đoạn 1bài Thái sư Trần Thủ Độ ( Từ Trần Thủ Độ …. ông mới tha cho) Câu hỏi: - Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì? Thăm số 2 Đọc đoạn 2 bài Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng.Câu hỏi: - Việc làm ...
  • ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC CUỐI KÌ 1 – NĂM HỌC 2012 – 2013 Đọc đoạn 1 (Từ đầu … đến không phải là vườn) Bài Chuyện một khu vườn nhỏ - Trang 103.Câu hỏi: Bé Thu thích ra ban công để làm gì? 2. Đọc đoạn 3 ( Từ một sớm chủ nhật… đến hết) Bài Chuyện một khu ...
Tài nguyên