Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 09 : 838
  • Thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 năm 2016Luyện Tiếng ViệtLUYỆN ĐỌC - VIẾTI. MỤC TIÊU: Tiếp tục rèn luyện kĩ năng đọc đúng, đọc thành thạo các bài tập đọc đã học từ tiết 5 đến tiết 10.HS viết chính xác một đoạn trong bài : Tôi cũng không biết chữ. Rèn kỹ ...
Tài nguyên