Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 09 : 838
  • Tuần 28Thứ 2 ngày 24 tháng 3 năm 2014Tập đọcNGÔI NHÀI. Mục tiêu:Đọc trơn cả bài: Đọc đúng các từ ngữ: hàng xoan, xao xuyến, lảnh lót, thơm phức, mộc mạc, ngõ. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ.Hiểu nội dung bài: Tình cảm của ...
  • Tuần 8Thứ hai, ngày 27 tháng 10 năm 2014Chào cờ------------------*****----------------Toán36 + 15I. Mục tiêu:Giúp học sinh: Biết cách thực hiện phép cộng dạng : 36 + 15( cộng có nhớ dưới dạng tính viết). Củng cố phép cộng dạng: 6 + 5, 36 + 15 Củng ...
  • Tuần 2Thứ 2 ngày tháng 9 năm 2014.Tập đọcPhần thưởngI. Mục tiêu:-Đọc trơn toàn bài. Đọc đúng: trực nhật, lặng yên, bàn tán...-Biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.-Hiểu nghĩa các từ : bí mật, sáng kiến, lặng lẽ, tốt bụng, tấm ...
  • Tuần 1Thứ 2 ngày 8 tháng 9 năm 2014Chào cờ-------------***----------------Tâp đọcCó công mài sắt có ngày nên kimI. Mục tiêu:- Đọc đúng, rõ ràng toàn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.- Hiểu lời khuyên từ câu chuyện : ...
Tài nguyên