Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 09 : 838
  • TUẦN 10Môn : Khoa học - Lớp 4Bài 20 : Nước có những tính chất gì ?GV : Đoàn Thị Thanh Thủy ***********A. Nội dung bài học áp dụng PP Bàn tay nặn bột : Tìm hiểu tính chất của nước : Nước thấm qua một số vật.B. Mục tiêu hoạt động: Sau khi học, ...
Tài nguyên