Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 09 : 838
  • Tuần 10 Thứ hai, ngày 11 tháng 11 năm 2013Nghỉ do bão _____________________________Sáng Thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2013Tiếng việt Ôn tập HỌC KÌ I (Tiết 1)I/ Mục tiêu: - Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học ; tốc độ khoảng 100 ...
  • TUẦN 17Thứ bảy, ngày 27 tháng 12 năm 2014Dạy bù bài thứ hai tuần 17Tiếng Anh Cô Hằng dạy-------------------------------------------------------------TẬP ĐỌCRẤT NHIỀU MẶT TRĂNG (Phơ - bơ)I. MỤC TIÊU: - Biết đọc ...
Tài nguyên