Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 09 : 837
  • Khoa họcHỗn hợpI .Mục tiêu: - KT: Hiểu được thế nào là hỗn hợp, đặc điểm của hỗn hợp, HS biết cách tách các chất ra khỏi hỗn hợp.- KN: Nêu được thế nào là hỗn hợp và các đặc điểm của nĩ, biết cách tách các chất ra khỏi hỗn hợp.II. Chuẩn bị: Theo ...
  • Tuần 7 Thứ 2 ngày 20 tháng 10 năm 2014Tập đọcĐã soạn ở giáo án viết––––––––––––––––––––––––––––––––––ToánĐã soạn ở giáo án viết––––––––––––––––––––––––––––––––––Chính tảĐã soạn ở giáo án viết––––––––––––––––––––––––––––––––––Khoa ...
Tài nguyên