Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 09 : 838
  • CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC(Theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)TUẦNLỚP 1(Mỗi tuần 1 tiết)LỚP 2(Mỗi tuần 2 tiết)LỚP 3(Mỗi tuần 2 tiết)LỚP 4(Mỗi tuần 2 tiết)LỚP 5(Mỗi tuần 2 tiết)1+ Tổ ...
  • Ngày dạy: 07/9/2016Tiết 1: Bài 1: TỔ CHỨC LỚP - TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNGI. Mục tiêu: - Biết làm theo giáo viên sửa lại trang phục.- Chơi trò chơi “Diệt các con vật có hại”. Yêu cầu bước đầu biết cách chơi trò chơi.- Bước đầu biết được một số nội ...
  • Ngày dạy: 06/9/2016 Tiết 1: Bài 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI “DIỆT CÁC CON VẬT CÓ HẠI” I. MỤC TIÊU: - Giới thiệu nội dung học. Yêu cầu hs biết được một số nội quy trong giờ tập thể dục, biết tên 4 nội dung cơ bản trong ...
  • Ngày dạy: 08/9/2016 Tiết 1: Bài 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH - TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI !” I. MỤC TIÊU:- Giới thiệu chương trình môn học. Yêu cầu hs biết được điểm cơ bản của chương trình, và một số nội quy tập luyện ...
  • Ngày dạy: 06/9/2016 Tiết 1: Bài 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH - TRÒ CHƠI “CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC” I. MỤC TIÊU:- Giới thiệu chương trình môn học và một số nội quy, yêu cầu tập luyện. Yêu cầu HS biết được những nội dung cơ bản ...
  • Ngày dạy: 06/9/2016 Tiết 1: Bài 1: TỔ CHỨC LỚP - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “KẾT BẠN” I. MỤC TIÊU:- Giới thiệu nội dung chương trình Thể dục lớp 5. Yêu cầu HS biết được những nội dung cơ bản của chương ...
Tài nguyên