Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 12 : 11
  • Ngày dạy: 06/9/2016 Tiết 1: Bài 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI “DIỆT CÁC CON VẬT CÓ HẠI” I. MỤC TIÊU: - Giới thiệu nội dung học. Yêu cầu hs biết được một số nội quy trong giờ tập thể dục, biết tên 4 nội dung cơ bản trong ...
Tài nguyên