Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 09 : 838
  • Ngày dạy: 08/9/2016 Tiết 1: Bài 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH - TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI !” I. MỤC TIÊU:- Giới thiệu chương trình môn học. Yêu cầu hs biết được điểm cơ bản của chương trình, và một số nội quy tập luyện ...
Tài nguyên