Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 09 : 838
  • Ngày dạy: 06/9/2016 Tiết 1: Bài 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH - TRÒ CHƠI “CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC” I. MỤC TIÊU:- Giới thiệu chương trình môn học và một số nội quy, yêu cầu tập luyện. Yêu cầu HS biết được những nội dung cơ bản ...
Tài nguyên