Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 09 : 838
  • Ngày dạy: 06/9/2016 Tiết 1: Bài 1: TỔ CHỨC LỚP - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “KẾT BẠN” I. MỤC TIÊU:- Giới thiệu nội dung chương trình Thể dục lớp 5. Yêu cầu HS biết được những nội dung cơ bản của chương ...
Tài nguyên