Với sự hưởng ứng tích cực của đoàn thanh niên xã Sơn Thuỷ, nhà trường đã tổ chức một buổi lao động bồi đắp đất màu cho vườn rau bán trú. Tham gia buổi lao động gồm có các anh chị ...